Blog organizacji 
„Biblie dla Europy”

Zaglądaj regularnie, aby skorzystać z przydatnych artykułów na temat życia
chrześcijańskiego i Biblii.

Jak prosto się modlić?

 

Czy czułeś się kiedyś, jakbyś nie wiedział, jak się modlić ani jakie właściwe słowa wypowiedzieć do Boga?

W ciągu wieków napisano tysiące książek na temat modlitwy. To obszerne zagadnienie ma wiele aspektów. W niniejszym artykule omówimy jednak tylko jeden prosty aspekt modlitwy: rozmowę z Bogiem.

Przyjrzymy się paru przykładom z Ewangelii Mateusza i Łukasza, które mogą rzucić światło na ten aspekt modlitwy.


Opowieść o poświęceniu: kochać Jezusa tym, co mamy najlepsze


 
We wcześniejszych artykułach omówiliśmy znaczenie poświęcenia, podstawę i motywację poświęcenia oraz to, jak poświęcić się Panu. 

W niniejszym artykule przyjrzymy się zapisanej na kartach Biblii poruszającej opowieści o poświęceniu. To opowieść o osobie, która kochała Pana Jezusa i oddała Mu wszystko, co miała. Przeczytamy także kilka przypisów z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania. Z ich pomocą zobaczymy, w jaki sposób opowieść ta odnosi się dzisiaj do nas.


Jak poświęcić się Panu?


 
We wcześniejszych artykułach omówiliśmy to, jak wiele poświęcenie znaczy dla naszego chrześcijańskiego życia. Zobaczyliśmy, że poświęcić się to złożyć siebie w Pańskie ręce i stać się żywą ofiarą. Zobaczyliśmy także, że podstawą i siłą motywującą nas do oddania się Panu jest nabycie nas przez Niego oraz Jego miłość do nas.

W niniejszym artykule omówimy to, jak poświęcić się Panu i jak prowadzić życie poświęcenia.


Co to znaczy być czystego serca?


 
To, co Jezus wypowiedział w Ewangelii Mateusza 5 — 7, a co tradycja nazywa Kazaniem na Górze, rozpoczyna się od dziewięciu błogosławieństw. Błogosławieństwa te są pełne znaczenia dla naszego dzisiejszego życia chrześcijańskiego.

W poprzednim artykule omówiliśmy znaczenie pierwszego błogosławieństwa, zapisanego w wersecie 5:3: „Błogosławieni ubodzy w duchu”.

W niniejszym artykule zbadamy znaczenie kolejnego z nich. Ewangelia Mateusza 5:8 oznajmia:

Błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga”.

Dzisiaj przeczytamy wersety i przypisy z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, które pomogą nam zrozumieć, co to znaczy być czystego serca i jak to prowadzi do tego, że widzimy Boga.


Co to znaczy być ubogim w duchu?


 
Jako wierzący w Chrystusa wszyscy pragniemy, by spoczywało na nas Jego błogosławieństwo. W piątym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powiedział: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy i jak to się do Ciebie odnosi?

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu biblijnemu zwrotowi. Z pomocą przypisów Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania zagłębimy się w to, co to znaczy być ubogim w duchu, i zobaczymy, jak to się do nas dzisiaj odnosi.


Trzy części człowieka: duch, dusza i ciało

Ludzie są skomplikowanymi istotami. Każdy z nas jest niepowtarzalny; wywodzimy się z różnych środowisk i mamy odmienne osobowości.

Jeśli jednak chodzi o to, jak Bóg nas stworzył , to tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Biblia oznajmia w Pierwszym Liście do Tesaloniczan 5:23, że stworzeni ludzie składają się z trzech części: ducha, duszy i ciała:

„I niech sam Bóg pokoju uświęci was zupełnie, i niech wasz duch i dusza, i ciało będą zachowane w całości, bez zarzutu, przy przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

W niniejszym artykule zapoznamy się z treścią niezwykle przydatnego przypisu do tego wersetu z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania. Lektura tego przypisu pomoże nam w zrozumieniu owych trzech części.Co to znaczy kochać Boga całym sercem?

 

W Ewangelii Marka 12:30 Pan Jezus powiedział:

„I będziesz kochał Pana, Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całego swojego umysłu i z całej swojej siły”.

Co to znaczy kochać Pana z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu i z całej siły? Czy w ogóle mamy taką zdolność, żeby tak Go kochać — całą swoją istotą?

W tym artykule omówimy krótko, co to znaczy kochać Boga całą naszą istotą, na podstawie wersetów i przypisów z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania.


Dlaczego świadczymy dla Chrystusa oraz sześć praktycznych sposobów, jak to robić


 
Zapewne słyszeliśmy kiedyś zwrot „świadczyć dla Chrystusa”. Co on jednak znaczy? Świadczyć to po prostu mówić innym o tym, czego osobiście doświadczyliśmy z Pana Jezusa.

Przykładowo, kiedy przyjęliśmy Jezusa jako swego Zbawiciela, być może powiedzieliśmy przyjaciołom lub rodzinie o swoim doświadczeniu zbawienia i jakie to było wspaniałe. Świadczyliśmy im wówczas.

Wiele wersetów z Nowego Testamentu mówi nam, że powinniśmy świadczyć dla naszego Pana i Zbawiciela, aby doprowadzić grzeszników do zbawienia. Przyjrzyjmy się teraz kilku powodom, dla których musimy to robić.


Co to znaczy narodzić się na nowo?

Wyrażenia narodzony na nowo i odrodzony dla wielu ludzi brzmią dość znajomo i zwykle kojarzą się im z tym, że ktoś stał się chrześcijaninem.

Co to jednak znaczy narodzić się na nowo? Że ma się nowy początek i odtąd prowadzi się moralne życie? Jeśli tak, to czy ktoś, kto jest osobą dobrą, prawą i etyczną, w ogóle musi się na nowo narodzić?

W tym artykule przyjrzymy się temu od strony Biblii.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO