Czy Bóg ma plan?


 
Dzieci zazwyczaj bawią się zabawkami wybranymi przypadkowo i poznają różne rzeczy w miarę uczenia się. W zabawie nie mają jakiegoś ogólnego planu ani celu. Wymyślają za to wszystko na bieżąco.

Ale czy wyobrażasz sobie, żeby Bóg tak robił? Czy mądry, kochający i wieczny Bóg stworzyłby wszechświat bez celu? Czy mógłby bez określonego celu stworzyć ludzi?


Bóg jest Bogiem celu

Wiecznie mądremu Bogu z pewnością przyświeca pewien cel wobec Jego stworzenia. Porządek, jaki występuje w Bożym stworzeniu — począwszy od bezkresu wszechświata aż do mikroskopijnej struktury atomu — wskazuje, że Bóg działa w sposób zamierzony i że przyświeca Mu w tym jakiś cel.

Weźmy pod uwagę precyzyjną orbitę ziemi, po której co roku nasza planeta obiega słońce, albo orbitę księżyca, po której co miesiąc okrąża on ziemię. Obie te orbity wyrażają nie tylko ład, lecz także cel. Ich umiejscowienie i regularność stwarzają najlepsze warunki do tego, by na ziemi mogło wzrastać i utrzymywać się życie. Służą temu dni i noce, następujące po sobie pory roku i lata. Taki ład ukazuje nam, że Bóg nie robi niczego przypadkowo ani bezcelowo. Bóg ma plan co do wszystkiego.

Jaki zatem plan ma Bóg celu dla nas, swego najwyższego stworzenia?


Boży plan wobec człowieka

Po sześciu dniach przygotowywania najlepszego fizycznego środowiska Bóg osiągnął szczyt swego dzieła stworzenia — ludzkość. Początkowo po prostu mówił, a ląd, morza, rośliny i zwierzęta się pojawiały. Kiedy jednak doszło do stworzenia człowieka, już nie tylko mówił. Biblia oznajmia w Księdze Rodzaju 1:26: „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Bóg, byt posiadający cel, uczynił człowieka w bardzo szczególny sposób — na swój obraz. Dlaczego? Ponieważ miał plan. Poniższa ilustracja pomoże nam w zrozumieniu tego, co to znaczy, że ludzkość została uczyniona na obraz Boga i jak to się wiąże z Bożym planem.


Ręka i rękawiczka

Przypuśćmy, że dziewiarka postanawia zrobić rękawiczkę na drutach. Ponieważ chce włożyć do niej rękę, robi tę rękawiczkę w bardzo szczególny sposób — z czterema dłuższymi palcami, jednym krótszym i z otworem na końcu. Innymi słowy, robi tę rękawiczkę w kształcie, czy też na obraz, swojej ręki, z otworem do wkładania ręki.

Potem dziewiarka wkłada rękę do rękawiczki. Gdyby rękawiczka potrafiła mówić, powiedziałaby: „To po to mnie zrobiono — abym zawierała w sobie rękę! Teraz, kiedy ta ręka się porusza, poruszam się i ja. To, co ona robi, robię i ja. Jesteśmy dla siebie stworzone!”.

W podobny sposób my (rękawiczka) zostaliśmy uczynieni na Boży obraz, żeby Bóg (ręka) mógł w nas żyć. Przez to, że Bóg w nas żyje, Jego życie staje się naszym życiem. Tak jak w wypadku ręki i rękawiczki, cokolwiek robi Bóg, my robimy w jedności z Nim. Wyrażamy Boga, który prowadzi w nas swoje życie, i przejawiamy Go wobec wszystkich, którzy są wokół nas.


Bóg ma cel dla twojego życia

Boży plan dla naszego życia jest większy i polega na tym, byśmy mieli Go jako życie i przejawiali Go swoim życiem, by Go wyrazić. Bez wątpienia Boga obchodzi to, jakie odbywamy studia, jaką mamy pracę, kogo poślubiamy i gdzie mieszkamy. Ma On w tym jednak cel. Jego cel i dbanie o szczegóły naszego życia wkomponowują się w większy obraz wiecznego Bożego celu — mamy wyrażać Boga, który w nas żyje i który stał się naszym życiem.

Jeśli jesteśmy puści i bez Boga, albo jeśli nie prowadzimy życia, w którym zyskujemy Boga i Go wyrażamy, wówczas „właściwy” małżonek czy małżonka, kariera czy dom, mogą być czymś miłym, wciąż jednak nie osiągamy celu. Większy Boży cel wobec nas pozostaje niespełniony, i my czujemy się niespełnieni, ponieważ zostaliśmy stworzeni ze względu na Jego cel.

Mimo że indywidualne życie wszystkich nas różni się co do szczegółów, to tak naprawdę Boży plan jest taki sam dla każdego z nas. Bez względu na odmienne okoliczności, co dzień — gdy prowadzimy samochód, rozmawiamy z innymi członkami rodziny, czy też pracujemy — Bóg pragnie w nas żyć, aby móc się przez nas wyrażać w naszym życiu.

Oto krótka modlitwa, za pomocą której możemy podziękować Bogu za to, że stworzył nas w tak wspaniałym celu:

„Drogi Panie, dziękuję Ci, że pokazałeś mi, iż plan, jaki masz dla mojego życia, jest większy niż to, jakie odbywam studia, kogo mam poślubić czy gdzie mieszkam. Panie, dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie częścią swojego wiecznego planu. Dziękuję, że uczyniłeś mnie na swój obraz, abym mógł być Tobą napełniony i Ciebie wyrażał. Oczyść mnie, Panie, i napełnij sobą. Panie Jezu, kocham Cię”.

 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO