Co to znaczy być czystego serca?


 
To, co Jezus wypowiedział w Ewangelii Mateusza 5 — 7, a co tradycja nazywa Kazaniem na Górze, rozpoczyna się od dziewięciu błogosławieństw. Błogosławieństwa te są pełne znaczenia dla naszego dzisiejszego życia chrześcijańskiego.

W poprzednim artykule omówiliśmy znaczenie pierwszego błogosławieństwa, zapisanego w wersecie 5:3: „Błogosławieni ubodzy w duchu”.

W niniejszym artykule zbadamy znaczenie kolejnego z nich. Ewangelia Mateusza 5:8 oznajmia:

Błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga”.

Dzisiaj przeczytamy wersety i przypisy z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, które pomogą nam zrozumieć, co to znaczy być czystego serca i jak to prowadzi do tego, że widzimy Boga.


Co znaczy wyrażenie czystego serca?

Zobaczmy najpierw, co to znaczy być czystego serca? Pomoże nam w tym przypis 1 do słowa czystego z Ewangelii Mateusza 5:8 w Przekładzie Odzyskiwania. Pierwsza jego część wyjaśnia:

„Być czystego serca to mieć nierozdwojony zamiar, pojedynczy cel: wypełnić wolę Boga ze względu na Jego chwałę (1 Kor 10:31). Służy to królestwu niebios”.

Gdy mamy nierozdwojony zamiar i tylko jeden cel — Bożą chwałę — wówczas jesteśmy ludźmi czystego serca.

Przeczytajmy teraz werset 1:5 z Pierwszego Listu do Tymoteusza:

„Celem zaś tego nakazu jest miłość z czystego serca”.

Przypis 3 do tego wersetu w Przekładzie Odzyskiwania oznajmia:

„Czyste serce to serce nierozdwojone, bez żadnej domieszki, serce, które szuka tylko Pana i dla którego jedynym celem jest Pan”.

Ponownie widzimy tutaj, że czyste serce to serce nierozdwojone, bez jakiejkolwiek domieszki.

Dana substancja jest czysta, bez żadnej domieszki, jeśli nie zmieszano jej z niczym innym. Przykładowo, złoty pierścionek można określić czystym złotem, jeśli nie ma on w sobie żadnego innego pierwiastka za wyjątkiem złota. Jeśli jednak oprócz złota zawiera on jeszcze coś innego, nie jest już czystym złotem, lecz stopem, czy też mieszanką.

Jeśli jesteśmy ludźmi czystego serca, znaczy to, że nasze serce nie szuka niczego innego oprócz Pana Jezusa i że jest On jedynym celem naszego życia.


Dlaczego musimy być czystego serca?

Następna część przypisu 1 do wersetu 5:8 z Ewangelii Mateusza mówi nam o tym, dlaczego musimy być czystego serca:

„Nasz duch jest organem, za pomocą którego przyjmujemy Chrystusa (J 1:12; 3:6), natomiast nasze serce stanowi grunt, na którym rośnie Chrystus — nasienie życia (13:19). Ze względu na królestwo niebios musimy być ubodzy w duchu, czyli opróżnieni w swoim duchu, by przyjąć Chrystusa. Musimy też być czystego serca, czyli mieć serce nierozdwojone, by Chrystus wzrastał w nas bez przeszkód”.

Kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, przyjęliśmy Go do swego ludzkiego ducha i narodziliśmy się na nowo z boskim życiem Boga.

Chrystus jednak nie chce, abyśmy Go jedynie przyjęli; pragnie też wzrastać w nas, w naszym sercu.

Biblia mówi nam, że serce składa się z umysłu, emocji, woli i sumienia. Aby Chrystus mógł swobodnie w nas wzrastać, musimy być czystego serca, czyli mieć nierozdwojony zamiar i cel. Służy to królestwu niebios i wypełnia Bożą wolę.


Co sprawia, że nasze serce nie jest czyste?

Nasze serce mogą zanieczyścić różne rzeczy, i to nie tylko grzeszne lub niegodziwe. Tak naprawdę nasze serce nie jest czyste wtedy, gdy szuka czegoś innego niż Pana Jezusa.

Powiedzmy, że chcemy zdobyć jakiś wyższy stopień naukowy, osiągnąć ważny cel w karierze zawodowej albo nabyć na własność coś, czego pragniemy. Te rzeczy nie są same w sobie niewłaściwe ani grzeszne. Możliwe jest jednak, że pozwolimy im coraz bardziej zajmować nasze serce. W końcu mogą się one stać głównym celem naszego życia, a wówczas wszystko, co będziemy robili, będzie napędzane pragnieniem, by je zdobyć. Możemy nawet prosić Pana aby nam w tym pomógł, nie zdając sobie sprawy, że coś nam umknęło: wypełnienie Jego woli i szukanie Jego jako naszego jedynego celu. Zaczynamy wtedy dla tej rzeczy żyć, a Pan nie może wzrastać w naszym sercu.

Jak zatem możemy być ludźmi czystego serca?


Jak być czystego serca?

Wszyscy prawdopodobnie przyznamy, że nasze serce jest bardzo skomplikowane. Możemy nawet nie być w stanie określić, kiedy nasze serce nie jest czyste. Co zatem powinniśmy zrobić?

Zamiast próbować samodzielnie diagnozować stan serca, powinniśmy przyjść do Pana Jezusa i się na Niego otworzyć. Potrzebujemy, aby Pan zaświecił na nas i przemówił do nas w związku ze wszystkim, co rywalizuje z Nim w naszym sercu o nasze uczucia.

W Ewangelii Jana 1:4 czytamy:

„W Nim było życie, a życie było światłem ludzi”.

Światło, które może nam pokazać, gdzie się znajdujemy, pochodzi od życia, które jest w nas, a którym jest sam Pan Jezus. Dlatego tak ważne jest, aby spędzać czas w Pańskiej obecności na modlitwie i w Jego Słowie. Możemy poprosić Pana, aby uczynił nasze serce czystym, modląc się w następujący sposób:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że wszedłeś do mego wnętrza jako życie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś we mnie światłem. Chcę być człowiekiem czystego serca. Pokaż mi, jeśli mam jakiś inny cel oprócz Ciebie. Panie, chcę, aby moje serce było nierozdwojone i koncentrowało się tylko na Tobie i Twojej woli, abyś mógł we mnie wzrastać”.

Kiedy Pan wskaże nam na coś, co zajmuje nasze serce, nie powinniśmy się zniechęcać. Powinniśmy po prostu odpowiedzieć Mu w modlitwie, że nie chcemy, aby ta rzecz zajmowała Jego miejsce w naszym sercu.

Kiedy mając z Nim społeczność, będziemy odpowiadali w ten sposób na Jego świecenie, On coraz więcej będzie do nas mówił. Odpowiadając Bogu, współpracujemy z Nim i pozwalamy Mu czynić nasze serce czystym dla Niego. Wówczas będzie On miał sposobność do tego, by w nas wzrastać.


Będą widzieć Boga

Pan Jezus powiedział, że ci, którzy są czystego serca, są błogosławieni, ponieważ będą widzieć Boga.

Przypis 2 do słów widzieć Boga z Ewangelii Mateusza 5:8 w Przekładzie Odzyskiwania oznajmia:

„Jeśli będziemy szukali Boga, mając czyste serce, będziemy Go widzieli. Widzieć Boga to nagroda dla ludzi o czystym sercu. Błogosławieństwo to dotyczy zarówno obecnego czasu, jak i nadchodzącego wieku”.

Taka nagroda dodaje nam potężnego bodźca do podjęcia współpracy z Panem, dzięki czemu będzie On miał miejsce i swobodę do tego, by w nas wzrastać.


Jak możemy widzieć Boga?

Co to dla nas dzisiaj znaczy, że widzimy Boga? Czy znaczy to, że uzyskujemy jakąś zewnętrzną, ponadnaturalną wizję Boga?

Możemy dziś widzieć Boga na dwa sposoby: wewnętrznie, w twarzy Jezusa, i w Słowie Bożym. Spójrzmy na kilka wersetów, które pokazują nam, jak możemy widzieć Boga na te dwa sposoby:


W twarzy Jezusa Chrystusa

Przeczytajmy najpierw Drugi List do Koryntian 4:6:

„Ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności światło zaświeci, jest Tym, który zaświecił w naszych sercach, aby rozświetlić poznanie chwały Boga w twarzy Jezusa Chrystusa”.

Wieczny Bóg stał się człowiekiem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, i żył na tej ziemi pośród ludzkości. Nikt nigdy nie żył, nie działał i nie mówił tak jak On. Pod każdym względem, w każdej sytuacji i wobec każdej osoby Jezus wyrażał Boga. Ludzie widzieli chwałę Boga w twarzy Jezusa Chrystusa.

Skoro jednak Jezus nie przebywa już fizycznie na ziemi, jak możemy Go dzisiaj widzieć? Werset szósty mówi, że Bóg świeci w naszych sercach, aby rozświetlić poznanie chwały Boga w twarzy Jezusa Chrystusa.

A zatem, kiedy wierzący dzisiaj widzą Boga, nie jest to coś zewnętrznego, fizycznego ani ponadnaturalnego, lecz raczej coś wewnętrznego, czego doświadczają w swoich sercach, ponieważ teraz Jezus mieszka w naszym wnętrzu. Gdy nic w naszym sercu nie rywalizuje z Panem o nasze uczucia, mamy wewnętrzne odczucie, że Go widzimy i oglądamy. Widzieć Boga w twarzy Jezusa Chrystusa to nieopisana radość.


W słowach Biblii

Poza wewnętrznym widzeniem Boga w twarzy Jezusa w naszych sercach, możemy Go także widzieć w słowach Biblii.

W Ewangelii Jana 5:39 Jezus powiedział:

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne; a to one świadczą o Mnie”.

Gdy czytamy Biblię, mając czyste serce i ćwicząc swego ducha, najgłębszą część naszej istoty, księga ta świadczy nam o wspaniałej osobie Jezusa. Podczas gdy czytamy słowa zawarte w Piśmie Świętym i się nimi modlimy, Boże światło świeci i widzimy Jezusa w Jego całym  pięknie i całej chwale. Wówczas samoistnie napełniamy się miłością do Niego i Go wysławiamy.

Oby Pan pomógł nam co dzień otwierać się na Niego, żeby w ten sposób uczynić nas ludźmi czystego serca. Jesteśmy doprawdy błogosławieni i szczęśliwi, gdy rozkoszujemy się widzeniem Boga, a Chrystus jest szczęśliwy, gdy może swobodnie wzrastać w naszych sercach.

Jeśli mieszkasz w Polsce, zachęcamy Cię do zamówienia bezpłatnego egzemplarza Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania (bezpłatna wysyłka). Zamówienie możesz złożyć tutaj. W ten sposób będziesz mógł przeczytać wszystkie oświecające przypisy i odsyłacze do wersetów przytoczonych w tym artykule.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO