Jak prosto się modlić?

 

Czy czułeś się kiedyś, jakbyś nie wiedział, jak się modlić ani jakie właściwe słowa wypowiedzieć do Boga?

W ciągu wieków napisano tysiące książek na temat modlitwy. To obszerne zagadnienie ma wiele aspektów. W niniejszym artykule omówimy jednak tylko jeden prosty aspekt modlitwy: rozmowę z Bogiem.

Przyjrzymy się paru przykładom z Ewangelii Mateusza i Łukasza, które mogą rzucić światło na ten aspekt modlitwy.


Prośba o odzyskanie wzroku

Czytając Ewangelie, zauważysz, że ludzie, którzy przychodzili po pomoc do Jezusa, mówili do Niego szczerze i prosto.

Przykładowo w Ewangelii Mateusza 20:29–34 znajdujemy opowieść o spotkaniu Jezusa z dwoma niewidomymi:

„A gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum. A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że przechodzi Jezus, zawołali: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! Tłum zaś zganił ich, by zamilkli. Lecz oni tym bardziej wołali: Zmiłuj się nam nami, Panie, Synu Dawida! A Jezus zatrzymał się, zawołał ich i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił? Powiedzieli do Niego: Panie, aby otworzyły się nam oczy! Jezus zaś, zdjęty współczuciem, dotknął ich oczu, a oni natychmiast przejrzeli i poszli za Nim”.

Kiedy ci dwaj niewidomi usłyszeli, że Jezus przechodzi w pobliżu, zawołali do Niego, aby się nad nimi zmiłował. Gdyby nie zawołali: „Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida”, nadal byliby dotknięci ślepotą. Ale zrobili to, i Jezus ich usłyszał. Zapytał ich, co chcą, aby im uczynił. Ci dwaj niewidomi nie użyli wyszukanych ani formalnych słów. Powiedzieli Jezusowi prosto z serca, czego chcą: aby otworzyły się im oczy.


Prośba o oczyszczenie

Przeczytajmy teraz fragment z Ewangelii Łukasza 5:12–13 opowiadający o Jezusie i człowieku dotkniętym trądem:

„Kiedy był w jednym z miast, oto był tam człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i błagał Go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A On wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast trąd go opuścił”.

Trąd to bardzo zaraźliwa choroba, powodująca poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Kiedy jednak ów trędowaty zobaczył Jezusa, poprosił Go bardzo otwarcie, aby go oczyścił, czy też uzdrowił. Jezus nie odsunął się od niego; wręcz przeciwnie, okazując temu człowiekowi zrozumienie i miłość, dotknął go i uzdrowił.


Jak na podstawie powyższych przykładów nauczyć się modlić?

Czego więc możemy się nauczyć na podstawie powyższych przykładów w kwestii tego, jak się modlić? Kiedy ludzie ci rozmawiali z Jezusem, w zasadzie modlili się do Niego. Po prostu dawali Mu poznać, na co mają nadzieję z Jego strony.

Łatwo przychodzi nam nadmiernie komplikować sprawę modlitwy. Być może uważamy, że musimy się modlić w pewien określony sposób lub powtarzać właściwy zestaw słów, aby Pan nas usłyszał. Tymczasem powyższe przekazy ewangeliczne pokazują nam, że możemy rozmawiać z Panem swobodnie i szczerze.


Jak dziś możemy rozmawiać z Jezusem?

Niewidomym i trędowatemu przypadł w udziale przywilej osobistego spotkania z Jezusem i zaniesienia Mu swoich próśb. By jednak to uczynić w czasach, kiedy Jezus żył na ziemi, musieli się znaleźć o właściwym czasie we właściwym miejscu.

Dzisiaj, jeśli chodzi o nas, wierzących, Jezus żyje teraz w naszym duchu, w naszej najgłębszej części. Oznacza to, że zawsze jest z nami. Nie musimy przebywać w jakimś szczególnym miejscu ani odkładać modlitwy na inny szczególny moment.

On jest zawsze z nami, dlatego możemy z Nim rozmawiać w każdej chwili, w każdym miejscu, tak często, jak tylko chcemy! Pan żyje w nas i chce być zaangażowany w każdą sferę naszego życia. Wie o wszystkim, czego potrzebujemy, ale chce, abyśmy z Nim rozmawiali i mówili Mu, co leży nam na sercu. Kiedy rozmawiamy z Panem w ciągu dnia, zyskujemy coś więcej niż tylko odpowiedź na swoje prośby. Doświadczamy słodkiej i nieustannej społeczności z Nim.


Kilka przykładów rozmowy z Panem

Możemy rozmawiać z Panem na wiele sposobów o przeróżnych rzeczach. Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka przykładów. Bez względu na to, w jakiej znajdujemy się sytuacji czy potrzebie, musimy po prostu otworzyć serce na Pana i być wobec Niego bezpośredni i szczerzy.

Rozpoczynając dzień, możemy pomodlić się mniej więcej tak:

„Dzień dobry, Panie Jezu. Dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję za ten nowy dzień, w którym mogę doświadczać tego, że żyjesz we mnie, i tym się cieszyć”.

Później być może będziemy chcieli pomodlić się o niezbawionego członka rodziny:

„Panie Jezu, mój ojciec wciąż nie jest zbawiony. Naprawdę chcę, żeby Cię poznał. O Panie, zbaw go!”.

Czasami przygniata nas wiele trosk, jednak Pierwszy List Piotra 5:7 zawiera krzepiące słowa:

„całą waszą troskę zrzucając na Niego, gdyż zależy Mu na was”.

Możemy więc modlić się o swoje troski w następujący sposób:

„O Panie Jezu, potrzebuję Cię. Jestem dzisiaj bardzo niespokojny. Potrzebna mi Twoja pomoc. Panie, zrzucam na Ciebie wszystkie swoje troski. Nie mogę sobie z tym wszystkim poradzić, ale Ty możesz. Dziękuję, że Ci na mnie zależy”.

Innym razem, gdy uświadamiamy sobie, jak bardzo musimy wzrastać w Panu, możemy po prostu powiedzieć: „Panie, wzrośnij dzisiaj we mnie trochę więcej”.

Możemy się modlić o cokolwiek. Możemy poprosić o coś Pana, podziękować Mu lub powiedzieć: „Panie Jezu, kocham Cię”.

Jeśli nie wiemy, od czego zacząć, wzywajmy imienia Pana Jezusa. Wzywanie Jego imienia to forma modlitwy, i często, gdy wzywamy Pana, znajdziemy słowa, które możemy do Niego wypowiedzieć.

Na podstawie powyższych przykładów możemy zobaczyć, że nasze modlitwy nie muszą być skomplikowane ani formalne. Pan żyje w nas i czeka, aż otworzymy się na Niego i z Nim porozmawiamy.

Gdy idziemy naprzód w swoim chrześcijańskim życiu, możemy odbywać z Panem Jezusem setki tysięcy rozmów na dowolny temat, o wszystkim. On być może nie odpowie natychmiast na nasze prośby ani nie zrobi tego tak, jak byśmy tego oczekiwali, ale troszczy się o każdy szczegół naszego życia. Jest zawsze gotów wysłuchać wszystkiego, co leży nam na sercu, a gdy z Nim rozmawiamy, możemy cieszyć się słodką społecznością z Nim.

Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania zawiera wiele szczegółowych przypisów, które pomogą Ci zrozumieć Słowo Boże. Jeśli mieszkasz w Polsce, możesz zamówić bezpłatny egzemplarz tego przekładu (bezpłatna wysyłka) i uzyskać dogłębne zrozumienie przekazu zawartego w Ewangeliach, o którym mowa w niniejszym artykule. Zamówienie możesz złożyć tutaj.


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO