O czym opowiada Biblia?

 
Odkrycie w jednym z poprzednich artykułów tego, co stanowi esencję Biblii, przekierowało nas na nowy tor myślenia o Biblii. Dzięki innemu artykułowi nasza ufność w Słowo Boże wzmocniła się, ponieważ zobaczyliśmy, co jest jego źródłem. Teraz przyjrzymy się zawartości Biblii i temu, na czym się ona koncentruje.

Biblia dzieli się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Składa się na nią sześćdziesiąt sześć ksiąg i wiele rozdziałów. Z powodu ogromu tekstu zasadne staje się pytanie: na czym powinniśmy się koncentrować, gdy czytamy Biblię?


O czym opowiada Biblia?

Aby się dowiedzieć, o czym jest książka, zazwyczaj wystarczy rzucić okiem na jej spis treści.

W przypadku Biblii to jednak nie działa. Kiedy otworzysz ją na spisie treści, zobaczysz listę sześćdziesięciu sześciu ksiąg. Ale lista ta nie powie wiele o temacie Biblii.

Po zajrzeniu do spisu treści, możesz potem odbyć „krótką wycieczkę” i przejrzeć poszczególne strony, aby uzyskać pewne rozeznanie w zawartości Biblii. Dostrzeżesz wiele ciekawych, ekscytujących, wzruszających, a nawet rozdzierających serce historii. Znajdziesz podnoszącą na duchu poezję w Psalmach i napotkasz kłopotliwe fragmenty w księgach proroków. A to tylko Stary Testament.

Idąc dalej, możesz przewertować Nowy Testament i znaleźć relacje o Jezusie Chrystusie, historie o pierwszych apostołach, pisma do różnych ludzi i wreszcie tajemniczą ostatnią księgę, Objawienie.

Odbywszy tę wycieczkę, zadasz sobie być może pytanie: na czym w głównej mierze koncentruje się Biblia? O czym tak naprawdę opowiada?


Niejasna odpowiedź

Pytanie, o czym opowiada Biblia, może wydawać się dziwne. Nawet ci, którzy nigdy nie czytali Biblii, prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że ta księga traktuje o Bogu. Mówiąc w największym skrócie, to prawda.

Jeśli jednak my, ludzie wierzący, również mówimy: „Biblia opowiada o Bogu”, to co mamy przez to na myśli?


O czym mówi nam Biblia?

Biblia sama mówi nam, jaki jest jej główny temat. Przyjrzyjmy się kilku wersetom:

1. Ewangelia Mateusza 1:1:

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”.

Te pierwsze słowa zapisane w Nowym Testamencie wskazują nam w okamgnieniu, że tematem Nowego Testamentu nie jest jakaś rzecz ani wydarzenie; jest nim wspaniała Osoba, Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus to prawdziwy i żywy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem. Przyszedł, aby dokonać dla nas odkupienia i dać nam swoje wieczne życie. Dzięki temu, że Jego życie w nas rośnie, stajemy się Jego wyrazem, który wypełni Jego zamysł.

Tak więc tematem Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. Co jednak ze Starym Testamentem? O czym on opowiada?

2. Ewangelia Łukasza 24:44:

„[…] musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach”.

Pan Jezus wypowiedział te słowa do uczniów po tym, jak został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Dlaczego wspomniał o Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach? Przyda się teraz przypis do tego wersetu z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania:

„Prawo Mojżesza, Prorocy i Psalmy to trzy części Starego Testamentu, tj. wszystkie Pisma (w. 27). To, co powiedział tutaj Zbawiciel, ukazuje, że cały Stary Testament stanowi objawienie o Nim, a On zajmuje w nim centralne miejsce i jest jego treścią”.

Zwróćcie uwagę na słowa o Mnie w tym wersecie. Mimo że w Starym Testamencie nie widzimy imienia Jezus Chrystus, Pan mówi nam, że w rzeczywistości to On jest tematem i treścią Starego Testamentu.

Stary Testament objawia Chrystusa, który przychodzi, za pośrednictwem wielu historii, proroctw, typów, figur i cieni. W Nowym Testamencie zaś Chrystus przychodzi jako wypełnienie wszystkiego tego, co zostało objawione o Nim w Starym Testamencie.

Tak więc zarówno Stary, jak i Nowy Testament ukazują Jezusa Chrystusa; Jezus Chrystus jest centrum i treścią wszystkich Pism.

3. Księga Objawienia 22:21:

„Łaska Pana Jezusa niech będzie ze wszystkimi świętymi. Amen”.

To ostatni werset Nowego Testamentu. Tutaj ponownie widzimy imię Jezus. To pierwsze, a zarazem ostatnie imię, które pada w Nowym Testamencie. Na podstawie pierwszego i ostatniego wersetu z Nowego Testamentu — Ewangelii Mateusza 1:1 i Księgi Objawienia 22:21 — widzimy, że Nowy Testament skupia się na wspaniałej osobie, Jezusie Chrystusie, i że Jezus Chrystus jest jego główną treścią.

Księga Objawienia 22:21 to nie tylko ostatni werset Nowego Testamentu, to również ostatnie słowa Biblii. Te ostatnie słowa dotyczą Pana Jezusa, a nie wielu innych rzeczy. Tak więc we wszystkich sześćdziesięciu sześciu księgach, od początku do końca, tematem Biblii jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus stanowi odpowiedź na pytanie, o czym opowiada Biblia.


Koncentrować się na najważniejszym

Jako ludzie wierzący powinniśmy mieć coś więcej niż tylko niejasne bądź ogólnikowe wyobrażenie o tym, że Biblia opowiada o Bogu. Ten Bóg, który jest wieczny, gdy zaistniał czas, stał się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Biblia obfituje w szczegóły dotyczące Jezusa — Jego natury, codziennego życia, dokonań, zbawienia. Stary i Nowy Testament są pełne objawienia o Nim!

Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że cała Biblia koncentruje się na Chrystusie, który jest jej głównym tematem i treścią, to sami będziemy się na Nim koncentrować, gdy przyjdziemy do Słowa Bożego. Zamiast dawać się rozpraszać i odciągać od Chrystusa przez te wszystkie historie i marginalne sprawy zawarte w Biblii, będziemy aktywnie szukać Go w Słowie. Odkryjemy wtedy wyraźne i konkretne bogactwo Chrystusa zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Kiedy odkryjemy w Słowie Bożym, jak cudowny jest nasz drogi Pan Jezus, wzrośnie nasze docenienie Jego osoby.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO