Czym jest Biblia w swej esencji?


 
Być może w odniesieniu do Biblii nie myślimy za często o słowie esencja. Słowo Boże jednak posiada pewną szczególną esencję. Jeśli chcemy wzrastać w Chrystusie, bardzo istotne jest, byśmy wiedzieli, co tą esencją jest.


Co znaczy słowo esencja?

Słownik języka polskiego PWN określa esencję jako „najistotniejsza treść, najważniejszy składnik czegoś”. Esencja danej rzeczy mówi nam o tym, czym ona jest na jej najbardziej fundamentalnym poziomie. To ważne, ponieważ to, jaka ta rzecz jest, decyduje o sposobie obchodzenia się z nią. Dlatego poznanie esencji Biblii decyduje o tym, jak się z tą księgą będziemy obchodzić.


Przykład, jaki stanowi pokarm

Weźmy na przykład pomarańczę. Gdy na nią patrzymy, zauważamy jej okrągły kształt, pomarańczowy kolor i gładką skórkę. Wprawdzie spostrzeżenia te są trafne, jednak jeśli nie wiemy, co jest esencją tego owocu, możemy użyć go do czegoś, do czego nie jest przeznaczony. Możemy się tą pomarańczą bawić, bo wygląda jak piłka, albo użyć jej jako ładnej pomarańczowej ozdoby. Nie będziemy jednak się cieszyć jej esencją!

Jeśli natomiast wiemy, co jest esencją pomarańczy — czyli pożywny owoc i sok — obejdziemy się z nią zgoła inaczej. Już nie zechcemy się nią bawić ani kłaść jej na półce. Będziemy chcieli ją zjeść lub wycisnąć z niej sok, by cieszyć się jej esencją. W taki sposób odniesiemy z pomarańczy pełną korzyść.


Przykład, jaki stanowi Biblia

Czym jest Słowo Boże? Co widzimy, gdy patrzymy na jego „powierzchnię”? Możemy uznać Biblię za zbiór ciekawych opowieści, książkę o moralności i wysokiej etyce, podręcznik o praktykach religijnych albo instrukcję, jak doktrynalnie nauczać. Obchodząc się jednak z Biblią jak z książką zawierającą różne opowiadania czy instrukcją obsługi, nie czerpiemy z niej pełnej korzyści.

Dlaczego?

To wszystko możemy znaleźć w Biblii, ale to nie stanowi tego, czym Biblia jest. Aby odnieść korzyść ze Słowa Bożego, o jakiej Bóg myślał, musimy ujrzeć esencję, najważniejszy składnik Biblii.


Co jest esencją Biblii?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Drugim Liście do Tymoteusza 3:16: „Całe Pismo jest tchnięte przez Boga”.

Werset ten nie mówi, że całe Pismo jest ustanowione przez Boga ani nawet dane przez Boga. Mówi natomiast, że całe Pismo jest tchnięte przez Boga. Pierwsza część przypisu 2 do słów „tchnięte przez Boga” w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania rozwija tę myśl:

„Wskazuje to, że Pismo, słowo Boże, jest Bożym wydechem. Boże przemawianie to Boże wydychanie. Jego słowo jest zatem duchem (J 6:63) lub oddechem. Pismo jest więc ucieleśnieniem Boga, który jest Duchem. Dlatego Duch stanowi samą esencję, substancję, Pisma”.

W językach oryginalnych Biblii oddech i Duch to to samo słowo. Mówiąc, iż całe Pismo jest tchnięte przez Boga, apostoł Paweł wskazuje, że esencją Biblii jest Duch. Oddech, jak wiemy, jest niezbędny w naszym życiu fizycznym. W podobny sposób to, że Pismo jest tchnięte przez Boga, wiąże się z naszym życiem duchowym. W Ewangelii Jana 6:63 czytamy:

„To Duch daje życie; ciało nie przynosi żadnej korzyści; słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem”.

To nie zapisane litery Biblii dają życie; życie daje Duch, esencja zawarta w tych słowach. Wiedząc o tym, podejdziemy do Biblii nie jedynie po to, by się nauczyć czegoś nowego, lecz by dotknąć tej życiodajnej esencji, Ducha, w Słowie.


Życie i co ono daje

Tak jak na przykładzie pomarańczy, naszą uwagę może odwrócić „powierzchnia” Biblii. W takim wypadku prawdopodobnie obchodzimy się z tą księgą niewłaściwie i rozmijamy z życiem zawartym w Bożym Słowie.

Bóg jednak pragnie, byśmy mieli Jego życie i mieli je w obfitości (J 10:10). Najważniejsze zatem, co mamy uzyskać z Biblii, czymś ważniejszym niż wszelkie doktryny, nauki czy opowieści, jest życie. Boży oddech, Boży Duch, daje życie. Dobre nauki nie mogą dać nam życia. Etyka też nie może dać nam życia. Tylko Duch może dać nam życie i to On stanowi esencję Biblii.

Jeśli ujrzymy, że esencją Biblii jest Duch, zmienimy swoje podejście. Będziemy przychodzić do Ducha w Bożym Słowie, a Duch da nam życie. Życie to nas odświeży, ożywi, nakarmi i sprawi, że będziemy wzrastać w Chrystusie. To klucz do naszego duchowego wzrostu.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO