Źródłem Biblii — Bóg czy człowiek?

 
Skąd wzięła się Biblia? Czy jej słowa są tylko religijną tradycją ustną, spisaną w ciągu wieków, lub wytworem ludzkich myśli i wyobrażeń, czy też Biblia jest natchnionym Słowem Bożym? Czy napisał ją Bóg, czy też ludzie?

Nasza wiara opiera się na tej księdze, niezwykle istotne jest więc dla nas, chrześcijan, abyśmy wiedzieli, co stanowi źródło Biblii.


Najistotniejsze to znać źródło

Jeśli chcemy się dowiedzieć, na ile coś jest wiarygodne, sprawdzamy tego źródło. Z pewnością na przykład zechcemy się dowiedzieć, skąd pochodzi pitna woda. Jeśli przekonamy się, że pochodzi ona z czystego źródła, będziemy pewni, że możemy ją pić i że nam nie zaszkodzi. Podobnie ma się sprawa z dowierzaniem doniesieniom agencyjnym. Wierzymy im, jeśli uważamy, że reporterzy są wiarygodni, a fakty, które przedstawiają — sprawdzone.

Jeśli chcemy ocenić wiarygodność czegoś, pomocne będzie poznanie, skąd dana rzecz pochodzi. Kiedy już to będziemy wiedzieli, możemy wówczas zdecydować, czy tę rzecz odrzucić, czy też uznać za wartościową i wiarygodną. Wszystko zależy od tego, skąd coś pochodzi. Tak samo jest z poznaniem źródła Biblii.


Skąd wzięła się Biblia?

W ciągu wieków wielu ludzi w różnym czasie i pochodzących z różnych kultur spisywało swoje myśli, obserwacje i filozofię życiową. A jak jest w przypadku Biblii? Czy stanowi ona jedynie zbiór myśli, obserwacji i filozofii życiowych pobożnych ludzi na temat Boga?

W wersecie 1:21 swego Drugiego Listu Piotr mówi::

„Żadne bowiem proroctwo nigdy nie było przyniesione przez wolę człowieka, lecz ludzie mówili od Boga, niesieni przez Ducha Świętego”.

Apostoł objaśnia, że chociaż Pismo Święte zostało napisane za pośrednictwem ludzi, to mówili oni od Boga. Źródłem Biblii jest Bóg, a nie ludzie.

Widzimy to, gdy rozważamy prawdziwe i głębokie słowa zawarte w Piśmie Świętym. Czy jakiś upadły człowiek mógłby napisać takie słowa? Przeczą one niekiedy naszym oczekiwaniom, ponieważ udzielają nam nieopisanego pocieszenia lub przeszywającego światła, ukazującego nasz wewnętrzny stan. Nawet jeśli ktoś zechciałby napisać coś dla Boga albo o Bogu, to cała ludzkość jest upadła, a ludzki umysł — zaciemniony i ograniczony, niezdolny napisać takich słów, jakie znajdujemy w Biblii.


Jak słowa Biblii docierały do nas od Boga?

Ludzie nie mówili sami od siebie, lecz Bóg się nimi posłużył, by spisać słowa, które teraz zawarte są w Biblii. Aby zrozumieć, jak to było możliwe, musimy przyjrzeć się zwrotowi: „ludzie mówili od Boga, niesieni przez Ducha Świętego”.

Przypis 2 do Drugiego Listu Piotra 1:21 w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania wyjaśnia:

„Żadne proroctwo nigdy nie było przyniesione przez wolę człowieka. Wola, pragnienie i życzenie człowieka, a także jego myśli i wykładnia, nie były źródłem żadnego proroctwa; źródłem był Bóg; Jego Duch Święty niósł ludzi, jak wiatr niesie okręt, by wypowiadali wolę, pragnienie i życzenie Boga”.

Jeśli obserwowałeś kiedyś łódź płynącą po wodzie, widziałeś, jak żagle łapią wiatr. Łódź porusza się nie za sprawą własnej mocy, lecz siły wiatru. Obraz ten przedstawia, jak Biblia przyszła od Boga. Tak jak łodzią porusza wiatr, tak Duch Święty niósł ludzi. Za sprawą tego Ducha ludzie ci mogli wypowiadać lub zapisywać wolę, pragnienie i życzenie Boga. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy, że Biblia jest natchniona przez Boga.

Tak więc słowa Biblii nie zrodziły się w umyśle człowieka. Jak jednak Duch „niósł” ludzi?


Duch Święty i duch ludzki

Ważne jest, byśmy ujrzeli, że Bóg stworzył ludzi nie tylko z umysłem, lecz także z wewnętrzną częścią, głębszą niż umysł. W Księdze Zachariasza 12:1 Biblia mówi nam, że Bóg uformował „ducha człowieka w jego wnętrzu”. Ten duch człowieka to nasza najgłębsza część, i tak jak pozostałe części naszej istoty pełni szczególną funkcję. Oczy służą do patrzenia, uszy do słuchania, a ludzki duch do kontaktowania się z Bogiem, przyjmowania Go i zawierania.

W Ewangelii Jana 4:24 czytamy:

„Bóg jest Duchem, a ci którzy oddają Mu cześć, muszą oddawać Mu cześć w duchu”.

W wersecie tym Duch odnosi się do boskiego Ducha, a duch do ducha ludzkiego. Za pomocą ludzkiego ducha my, ludzkie istoty, możemy oddawać cześć Bogu, który jest Duchem, mieć z Nim społeczność i Go poznawać.

Jaki więc ma to związek z tym, skąd wzięła się Biblia? Gdy ludzie mieli społeczność z Bogiem w swoim duchu, byli niesieni przez Ducha Świętego i spisywali nie swoje własne słowa, lecz Boże. Pismo Święte to Boże słowa. Są one święte, ponieważ ich źródłem jest Bóg. Przyszły do nas od tych, których niósł Duch Święty, by wypowiedzieli oni i spisali słowa pochodzące od Boga.


Dlaczego ważne jest wiedzieć, co stanowi źródło Biblii

Jeśli nie widzimy, że to sam Bóg stanowi źródło Biblii, że całe Pismo jest tchnięte przez Niego, wówczas fundament naszego życia chrześcijańskiego będzie chwiejny i słaby. Nasza wiara mocno opiera się na Biblii. Jeśli mamy pokładać w tej księdze ufność, to musimy mieć jasność, że źródłem Biblii jest właśnie Bóg.

W swoim codziennym otoczeniu stykamy się z ludźmi, którzy nie wierzą w Boga ani nie cenią sobie tego, że słowa zawarte w Biblii pochodzą od Boga. W pracy, w szkole, w telewizji, w filmach — niemal wszędzie wokół — natykamy się na rzeczy i osoby, które mogą spowodować, że zakwestionujemy Biblię i zadamy sobie pytanie: „Czy Biblia jest wiarygodna?”, „Czy wszystko w Biblii jest prawdziwe?”, „Skąd wiem, że Biblia jest prawdziwa?”. A gdy nie będziemy mieli co do Biblii pewności, nasza wiara może się zachwiać.

Jeśli jednak mamy jasność, że Bóg jest źródłem Biblii, to będziemy wiedzieli, że jej słowa są godne zaufania, prawdziwe i czyste, ponieważ taki godny zaufania, prawdziwy i czysty jest Bóg. Będziemy ufali w wiarygodność Biblii, a nasza wiara się wzmocni dzięki jej słowom. Boże Słowo może podtrzymać nas w każdej sytuacji, doprowadzić nas dziś do poznania Boga. Można na tym Słowie polegać przez całą wieczność.

Ponieważ wiemy, że źródłem Pisma Świętego jest sam Bóg, możemy całym sercem zaufać Biblii, bez zastrzeżeń lub wątpliwości. Mając do niej zaufanie i polegając na niej, coraz głębiej będziemy poznawać Boga zarówno w tej księdze, jak i w swoim życiu.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO