Sześć funkcji, które pełni żywe Słowo Boże


 
List do Hebrajczyków 4:12 oznajmia: „słowo Boga jest żywe i działające”. Dzięki temu, że takie jest, jest ono bardzo aktywne. Czyni wiele rzeczy zarówno dla Boga, jak i dla nas. W niniejszym artykule przyjrzymy się kilku wersetom, które ukazują sześć podstawowych funkcji, jakie pełni żywe i działające Słowo Boże.


1. Słowo Boże świadczy o Chrystusie

Ewangelia Jana 5:39 oznajmia: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne; a to one świadczą o Mnie”.

Pierwsza funkcja, którą pełni Słowo Boże, to świadczenie o Chrystusie. Pismo Święte od początku do końca objawia wspaniałego Chrystusa i Jego odkupieńcze dzieło.

Nowy Testament wyraźnie świadczy o Chrystusie. A co ze Starym Testamentem? Czy Stary Testament, zawierający dużo opowieści, proroctw, tekstów poetyckich i rodowodów, naprawdę mówi o Chrystusie?

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział swoim uczniom w Ewangelii Łukasza 24:44: „To są moje słowa, które powiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach”. Oznacza to, że wszystko w Starym Testamencie, na który składają się księgi prawa, proroków i psalmy, napisano o Chrystusie!

Co to dla nas oznacza: skoro Pismo Święte świadczy o Chrystusie, na Nim powinniśmy się skupić, żeby — gdy przychodzimy do Biblii — odnieść pełną korzyść ze Słowa. Zanim zaczniemy czytać, możemy się pomodlić: „Panie Jezu, nie chcę się z Tobą rozminąć w Twoim Słowie. Przychodzę teraz do Ciebie. Pomóż mi zobaczyć Cię na każdej stronie”.


2. Słowo Boże czyni ludzi mądrymi ku zbawieniu

W Drugim Liście do Tymoteusza 3:15 czytamy: „i że od niemowlęcia znasz święte pisma, które są w stanie uczynić cię mądrym ku zbawieniu poprzez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie”.

Pismo Święte czyni ludzi mądrymi „ku zbawieniu”, co wskazuje, że objawia ono Bożą drogę zbawienia w Chrystusie i ścieżkę wiodącą do zbawienia poprzez wiarę. Dzięki Jego Słowu wiemy, jak zostać zbawionym.

Co to dla nas oznacza: Paweł napisał ten werset do młodego wierzącego o imieniu Tymoteusz, który znał Pismo Święte od swych najmłodszych lat. Powinniśmy podążać za jego wzorem. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi czy starzy, czy jesteśmy nowo narodzonymi chrześcijanami, czy dojrzałymi wierzącymi, nigdy nie jest za późno na to, by zacząć regularnie czytać Biblię. Wówczas Pismo Święte będzie mogło dzień po dniu czynić nas mądrymi ku zbawieniu.


3. Słowo Boże sprawia, że ludzie zostają odrodzeni

Pierwszy List Piotra 1:23 oznajmia: „będąc odrodzeni nie z nasienia podlegającego zepsuciu, lecz z niepodlegającego zepsuciu, poprzez słowo Boga, które jest żywe i trwa”.

Boże słowo jest nasieniem życia. Kiedy ludzie słyszą to słowo, ono w nich działa, aby odrodzić ich Bożym życiem. Przypis 2 do tego wersetu w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania oznajmia:

„Nasienie to pojemnik na życie. Słowo Boga, będąc nasieniem niepodlegającym zepsuciu, zawiera Boże życie. Dlatego jest żywe i trwa. Poprzez to słowo zostaliśmy odrodzeni. To właśnie Boże słowo życia, które jest żywe i trwa, przekazuje Boże życie do naszego ducha, by nas odrodzić”.

Odrodzenie oznacza narodzenie się na nowo z Bożym życiem. To właśnie przeżyliśmy, kiedy zostaliśmy zbawieni.

Co to dla nas oznacza: jeśli już zostaliśmy odrodzeni, ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że żywe Słowo Boże może zradzać życie także w innych. Jeśli nasi niewierzący przyjaciele są otwarci i chętni, możemy razem z nimi czytać Biblię — nie żeby ich uczyć, ale żeby pozwalać Bożemu słowu, które jest żywe i trwa, by w nich wchodziło. Gdy się za nich modlimy, możemy prosić Pana, aby to nasienie życia w nich rosło i sprawiło, że staną się oni odrodzonymi dziećmi Bożymi.


4. Słowo Boże to duchowe mleko wierzących

Pierwszy List Piotra 2:2–3 oznajmia: „jako nowo narodzone niemowlęta, tęsknijcie do bezpodstępnego mleka słowa, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, jeśli zakosztowaliście, że Pan jest dobry”.

Kiedy dzieci się rodzą, przede wszystkich potrzebują nie wiedzy, lecz pokarmu; aby żyć i wzrastać, potrzebują mleka.

Biblia jest mlekiem, które może sprawić, że będziemy duchowo wzrastali. Po przyjęciu Pana jesteśmy jak noworodki; naszą najważniejszą potrzebą jest to, by codziennie przychodzić do Pana w Jego Słowie i pić duchowe mleko. Wówczas — tak samo jak dziecko rośnie, gdy dobrze się odżywia — będziemy wzrastali w Bożym zbawieniu. Przez całe swoje życie chrześcijańskie powinniśmy wciąż łaknąć zdrowego mleka Bożego Słowa i nim się odżywiać.

Co to dla nas oznacza: codzienne spędzanie czasu w Słowie po prostu na karmieniu się nim to zdrowa praktyka. Z pewnością możemy i powinniśmy studiować Biblię, ale koniecznie musimy przyjmować Słowo Boże jako pokarm, zwłaszcza gdy jesteśmy nowymi wierzącymi. Dzięki temu będziemy rośli w normalny, zdrowy sposób.


5. Słowo Boże to chleb życia dla wierzących

W Ewangelii Mateusza 4:4 Jezus powiedział: „Napisane jest: »Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi przez usta Boga«”.

Słowo Boże jest dla nas nie tylko duchowym mlekiem; to także nasz duchowy chleb życia.

Nigdy nie wyrośniemy z codziennego karmienia się Pańskim Słowem, tak jak nigdy nie przestajemy codziennie spożywać posiłków. Nawet Pan Jezus, gdy żył na ziemi jako człowiek, przyjmował Boże Słowo jako swój chleb. Bez względu zatem na to, jak bardzo jako wierzący wzrastamy w boskim życiu, nadal musimy przyjmować codzienny pokarm z Bożego Słowa, aby być zdrowymi, normalnymi chrześcijanami.

Co to dla nas oznacza: gdy wzrastamy w Panu, szatan może nam podsuwać myśli, że wyrośliśmy z takich prostych rzeczy, jak radowanie się codziennie Bożym Słowem. Jeśli jednak wiemy, że nasze życie duchowe zależy od codziennego pożywienia pochodzącego z Biblii, będziemy przychodzili do Słowa, by z niego jeść i pić. Niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, możemy doświadczać Księgi Jeremiasza 15:16: „Gdy znajdowałem Twoje słowa, zjadałem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego serca”.


6. Słowo Boże czyni wierzących kompletnymi

W Drugim Liście do Tymoteusza 3:16–17 czytamy: „Całe Pismo jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauczania, do wykazywania błędu, do poprawiania, do pouczania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był kompletny, w pełni wyposażony do każdego dobrego czynu”.

Słowo Boże czyni wierzących kompletnymi i w pełni wyposażonymi ludźmi Bożymi, gotowymi do każdego dobrego czynu.

Kiedy czytamy Biblię i mamy serce zwrócone na Pana, Słowo będzie w nas działało i pokazywało nam coś więcej z Chrystusa. To, że więcej z Niego zobaczymy, automatycznie nas pouczy, wykaże błąd, poprawi i pouczy w sprawiedliwości. Gdy tak się dzieje, jako wierzący stajemy się bardziej kompletni i wyposażeni do każdego dobrego czynu.

Co to dla nas oznacza: każdego dnia możemy trwać w Bożym Słowie i czerpać z niego korzyść. Możemy się modlić: „Panie, nie chcę przegapić tego, co masz dzisiaj dla mnie w swoim Słowie. Chcę odnieść dzisiaj korzyść z Twego Słowa. Gdy będę czytał, objawiaj mi więcej z siebie. Uczyń mnie dzisiaj kompletnym, bardziej niż byłem wczoraj”.

Żywe Słowo Boże jest naprawdę cudowne! To ważne, byśmy każdego dnia spędzali w nim czas. Jeśli chciałbyś otrzymać bezpłatny Nowy Testament, doskonały do studiowania Słowa Bożego, który to Słowo przed Tobą otworzy, możesz go zamówić tutaj.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO