Gdzie mieszka dziś Bóg?

 

Nasz Bóg jest niezmiernie wielki.

Wystarczy nocą podnieść oczy w górę na gwiazdy, aby zobaczyć, jak niezwykły jest nasz Bóg Stwórca. Jego wielkość i mądrość budzą w nas podziw, kiedy oglądamy fizyczny wszechświat. Choć jednak majestat Boga wprawia nas w zdumienie, czasami On sam wydaje się być daleko od naszego osobistego wszechświata.

Ponieważ jesteśmy wierzącymi, wiemy, że Bóg jest prawdziwy. Jednak w miarę jak toczy się nasze codzienne życie, może się nam wydawać, że jest On dość daleko od nas, wysoko w niebiosach. Częstokroć nawet kiedy się modlimy, Bóg zdaje się znajdować poza naszym zasięgiem. Niekiedy może się nawet zdarzyć, że zapytamy: „Boże, gdzie jesteś?”.

Po uwierzeniu w Boga i przyjęciu Go mocno pragniemy kontaktować się z Nim i być blisko Niego. Także On chce być blisko nas. Tak naprawdę Bożym zamiarem jest żyć w nas i utrzymywać z każdym z nas bliską i osobistą więź. Aby mogło do tego dojść, podjął kilka znaczących kroków.

 

Bóg stworzył naszego ludzkiego ducha

Bóg nigdy nie zamierzał być odległym boskim Bytem, którego czci się jedynie z daleka. Właśnie dlatego stworzył nas z bardzo szczególną częścią, ludzkim duchem, który pozwala nam Go przyjmować i się z Nim kontaktować. Uczynił naszego ducha, aby móc w nas wejść i w nas mieszkać.

 

Bóg stał się człowiekiem

Wieczny, nieograniczony Bóg stał się ograniczonym człowiekiem o imieniu Jezus Chrystus. Żył na ziemi i doświadczał wszystkich aspektów ludzkiego życia, jednak był bez grzechu. Ponieważ Jezus posiadał ciało z krwi i kości, mógł umrzeć na krzyżu za nasze grzechy, aby nas odkupić i przyprowadzić na powrót do Boga.

 

Chrystus stał się życiodajnym Duchem

Jezus umarł za nas na krzyżu, został pogrzebany, a po trzech dniach powstał z martwych. Pierwszy List do Koryntian 15:45 to niesamowity werset:

„Tak też jest napisane: »Pierwszy człowiek, Adam, stał się żyjącą duszą«; ostatni Adam stał się życiodajnym Duchem”.

Ostatni Adam, Chrystus, nasz Zbawiciel, w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym Duchem. Teraz, jako Duch, może wejść w każdego, kto w Niego wierzy.

 

Chrystus wszedł do naszego ducha

Kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy Go jako Ducha do swego ducha. Zostaliśmy z Nim złączeni, On zaś przyszedł, aby na zawsze zamieszkać w naszym duchu. Chrystus żyje w nas!

 

Gdzie więc mieszka dziś Bóg?

Dla tych, którzy wierzą w Chrystusa, Bóg jest nie tylko Stwórcą, który mieszka w niebie daleko od nas. Jest także życiodajnym Duchem, który żyje w nas, w naszym ludzkim duchu. Wszedł do naszego osobistego wszechświata, kiedy wszedł do naszej istoty. Nie jest już Bogiem dalekim, ale naszym Odkupicielem i Zbawicielem, który żyje w nas. Teraz jest dla nas dostępny zawsze i wszędzie jako rozwiązanie wszystkich naszych problemów i jako Ten, który naprawdę zaspokaja nasze potrzeby.

Bóg jest bliżej nas niż ktokolwiek inny mógłby kiedykolwiek być. To fakt. Musimy po prostu koncentrować się na swoim duchu, w którym On jest, i przychodzić do Niego przez wiarę. W miarę jak uczymy się, jak żyć i postępować przez swego ducha, kontaktując się z Nim i rozmawiając przez cały dzień, będziemy coraz bardziej cieszyli się Jego obecnością.

 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO