Czym jest wiara i skąd się ona bierze?


 
Czym właściwie jest wiara? Pozytywnym myśleniem, czy też niezłomnym postanowieniem o wierzeniu w coś, nawet w obliczu trudności? Czy niektórzy ludzie mają po prostu wrodzoną zdolność do posiadania większej wiary niż inni?


Definicja biblijna

List do Hebrajczyków 11:1 mówi nam, czym w świetle Biblii jest wiara:

„Wiara zaś jest konkretyzacją rzeczy, na które ma się nadzieję, przekonaniem o rzeczach, których się nie widzi”.

Przypis 1 do słowa wiara w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania rozwija to wyjaśnienie:

„Wiara jest konkretyzacją rzeczy, na które ma się nadzieję. Jest zatem przekonaniem, pewnością, potwierdzeniem, rzeczywistością, esencją, podtrzymującą podstawą rzeczy, na które ma się nadzieję, fundamentem, który podtrzymuje rzeczy, na które ma się nadzieję. Wiara jest też przekonaniem o rzeczach, których się nie widzi. Przekonuje nas ona o tym, czego nie widzimy. Jest ona zatem świadectwem, dowodem, rzeczy, których się nie widzi”.

Wiara jest naprawdę wspaniała! Kiedy na przykład zostaliśmy zbawieni, Chrystus przyszedł, aby w nas żyć. Nie potrafimy tego potwierdzić pięcioma zmysłami, ale zapewnia nas o tym Słowo Boże, jak również nasze osobiste doświadczenie. Po prostu nie możemy zaprzeczyć, że On naprawdę w nas żyje. To wiara, która w nas działa, aby przekonać nas o czymś, czego nie można zobaczyć.

Ale skąd taka wiara się bierze? W niniejszym artykule zbadamy źródło wiary i to, jak możemy ją zdobyć.


Skąd się bierze wiara?

Pierwsze, co musimy zrozumieć, to to, że wiara nie pochodzi z naszego wnętrza. Nie urodziliśmy się z naturalną zdolnością do wierzenia. Jeśli własną siłą woli spróbujemy wykrzesać z siebie wiarę, spotka nas zawód. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteśmy źródłem wiary. Wiara pochodzi od Boga. Bóg przydziela, czy też daje nam wiarę. Drugi List Piotra 1:1 mówi:

„[…] do tych, którym w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przydzielona została wiara równie drogocenna jak nasza”.

Bóg jest nie tylko Dawcą naszej wiary, lecz także jej Sprawcą, Autorem, Tym, który daje jej początek. List do Hebrajczyków 12:2 oznajmia:

„odwracając wzrok ku Jezusowi, Sprawcy i Doskonalicielowi naszej wiary”.

Przypis 3 do słowa Sprawca w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania mówi nam, że to słowo greckie można również oddać jako Autor, Ten, który daje początek, Wprowadzający, Wódz, Pionier lub Poprzednik. Jezus jest Tym, który daje początek naszej wierze! To On wprowadza ją w każdego z nas. Wiedzie nas także ścieżką wiary, którą sam przetarł w swoim życiu na ziemi.

Na podstawie powyższych wersetów wyraźnie widzimy, że źródło wiary nie znajduje się w nas. Wiara to coś, co daje nam Bóg, a Jezus jest jej Sprawcą, Autorem, Tym, który daje jej początek.


Jak zdobywamy wiarę?

Jako wierzący wszyscy mamy wiarę. Ale jak ją najpierw zdobyliśmy? List do Rzymian 10:17 mówi nam:

„A zatem wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa”.

Jak najpierw uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa? Dokonało się to w następstwie słuchania słowa Chrystusa, które zawiera w sobie wszystkie słowa zapisane w Nowym Testamencie. Ktoś mógł nam powiedzieć o Jezusie Chrystusie i o wszystkim, co On uczynił, aby nas odkupić i zbawić. Kiedy słuchaliśmy, zaczęliśmy Go doceniać. Kiedy opowiadano nam ewangelię, nasze docenienie Chrystusa wzrosło, aż w końcu zaszła w nas samorzutna reakcja: uwierzyliśmy w Niego. Przedtem być może nigdy nie myśleliśmy zbyt wiele o Jezusie Chrystusie ani nawet nie wierzyliśmy, że jest On rzeczywisty, ale wskutek słuchania słowa Chrystusa, wiara została nam udzielona.

Dla przykładu, powiedzmy, że nie mamy najmniejszego pojęcia o diamentach. Na pierwszy rzut oka taki diament uznajemy na zwykły kawałek szkła. Potem jednak jubiler wyjaśnia nam, jak ten minerał powstawał przez tysiące lat, poddawany działaniu ogromnego ciepła i ciśnienia. Kiedy przyglądamy mu się bliżej, on opowiada o jego różnych cechach. Im dłużej słuchamy i patrzymy na diament, tym bardziej doceniamy jego piękno i wartość. Gdyby wtedy ktoś zaoferował nam diament, nie wahalibyśmy się go przyjąć.

Przyjrzenie się własnemu doświadczeniu zbawienia może pomóc nam zobaczyć, w jaki sposób słuchanie słowa o Chrystusie pozwoliło nam uświadomić sobie Jego drogocenność. Zaczęliśmy cenić Pana Jezusa i wszystko, co On dla nas uczynił. Nawet się o to nie starając, zaczęliśmy w Niego wierzyć.

Tak więc źródłem naszej wiary nie jesteśmy my sami, ale Pan. Z doświadczenia zaś wynika, że wiara przyszła do nas w następstwie słuchania ewangelii Chrystusa. Przyszła nie dlatego, że usilnie staraliśmy się uwierzyć. Słowo Chrystusa do nas wypowiedziane udzieliło nam wiary. Tak oto na początku zdobyliśmy tę cenną wiarę od Boga.

Jakże to wspaniałe, że wszyscy mamy wiarę! W następnym artykule omówimy, w jaki sposób możemy umacniać się w wierze i nauczyć się prowadzić życie wiary.
 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO