Co to znaczy narodzić się na nowo?

Wyrażenia narodzony na nowo i odrodzony dla wielu ludzi brzmią dość znajomo i zwykle kojarzą się im z tym, że ktoś stał się chrześcijaninem.

Co to jednak znaczy narodzić się na nowo? Że ma się nowy początek i odtąd prowadzi się moralne życie? Jeśli tak, to czy ktoś, kto jest osobą dobrą, prawą i etyczną, w ogóle musi się na nowo narodzić?

W tym artykule przyjrzymy się temu od strony Biblii.


Nikodem i Pan Jezus

Zacznijmy od historii Nikodema z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Nikodem był człowiekiem moralnym, wysoce poważanym w swoim otoczeniu. Którejś nocy przyszedł do Jezusa, by spotkać się z Nim na osobności, i powiedział do Niego: „Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel”.

Bardzo możliwe, że Nikodem chciał, aby Jezus pouczył go, jak jeszcze bardziej nad dobą pracować, by osiągnąć doskonałość. Zanim jednak rzekł coś więcej, Jezus wypowiedział do niego słowa z Ewangelii Jana 3:3:

„Zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Boga”.

Nie wyglądało na to, żeby Nikodem miał jakiekolwiek problemy natury moralnej lub związane z grzechem. Powyższe słowa mogły go zatem nieco zdziwić. Nas także mogą zdziwić, zwłaszcza jeśli sądzimy, że tylko ludzie w oczywisty sposób niemoralni lub nieetyczni muszą narodzić się na nowo.

Tymczasem nie tylko tacy ludzie muszą zostać odrodzeni. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo, aby przyjąć boskie, wieczne życie Boga.

Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy szlachetni, dobrzy czy prawi, dopóki nie narodzimy się na nowo, dopóty mamy jedynie ludzkie życie; nie mamy życia Bożego. Bóg jednak pragnie, abyśmy mieli Jego życie. Po to właśnie nas stworzył.

Jak zatem możemy to Boże życie uzyskać? Pan Jezus powiedział, że musimy narodzić się na nowo, czyli narodzić się duchowo z Bożym życiem.


Narodzeni z Ducha w swoim duchu

Gdy dziecko się rodzi, rodzi się z rodziców z ich ludzkim życiem. Narodzić się na nowo, czy też zostać odrodzonym, znaczy po prostu, że rodzimy się z Boga z Jego życiem.

W wersecie 3:6 Ewangelii Jana Jezus wyjaśnił Nikodemowi, w jaki sposób się to może dokonać:

„To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z Ducha, jest duchem”.

Przypis 1 do tego wersetu w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania pomaga nam ujrzeć, co znaczą słowa to, co się narodziło z Ducha, jest duchem:

„Pierwszy Duch, o którym tutaj mowa, to boski Duch, Święty Duch Boga; drugi duch zaś to ludzki duch, odrodzony duch człowieka. Odrodzenia dokonuje w ludzkim duchu Święty Duch Boży za pomocą Bożego życia, niestworzonego, wiecznego życia. Zostać odrodzonym zatem to uzyskać boskie, wieczne życie (oprócz ludzkiego, naturalnego życia), które staje się nowym źródłem i nowym pierwiastkiem nowej osoby”.

Ludzki duch to najgłębsza część naszej istoty. Bóg stworzył go w szczególny sposób, ze zdolnością kontaktowania się z Nim i przyjęcia Go. Gdy uwierzyliśmy w Jezusa, nasz ludzki duch narodził się z boskiego Ducha. Teraz mamy Boże życie!

Bóg nie chce ludzi etycznych, którzy nie mają Jego życia. Chce, aby ludzie stali się Jego dziećmi, zrodzonymi z Jego życiem.

Narodzenie się na nowo nie ma nic wspólnego z postanowieniem, że będziemy lepsi, ani z rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. Wiąże się wyłącznie z tym, że rodzimy się na nowo z Ducha w swoim duchu z Bożym życiem.


Odrodzenie w Pierwszym Liście Piotra

Więcej na temat odrodzenia możemy zobaczyć w wersecie 1:3 z Pierwszego Listu Piotra:

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku żywej nadziei poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z umarłych”.

Przypisy do tego wersetu w Nowym Testamencie w Przekładzie Odzyskiwania rzucają więcej światła na to wspaniałe zagadnienie. Przeczytamy jedynie pierwszą część przypisu 4, która wyjaśnia, co zyskujemy dzięki odrodzeniu:

„Odrodzenie, podobnie jak odkupienie i usprawiedliwienie, stanowi jeden z aspektów pełnego Bożego zbawienia. Odkupienie i usprawiedliwienie rozwiązują problem, jaki mamy z Bogiem, i doprowadzają do pojednania nas z Nim; odrodzenie ożywia nas za pomocą Bożego życia, wprowadzając nas w więź życia, organiczny związek, z Bogiem”.

Z chwilą uwierzenia w Jezusa Chrystusa i we wszystko, co dla nas uczynił, nasze grzechy zostają odpuszczone, a my na powrót przyprowadzeni do Boga. Dokonało się to za sprawą Chrystusowego odkupienia. Jakże jesteśmy wdzięczni za ten aspekt pełnego Bożego zbawienia!

To jednak nie wszystko. Odrodzenie ożywia nas Bożym życiem. Teraz nasza więź z Bogiem nie jest już obiektywna, jak więź łącząca stworzenie ze Stwórcą. Nowe narodziny wprowadziły do naszego wnętrza Boże życie, dzięki czemu nasza obecna więź z Bogiem jest więzią życia, organicznym związkiem.

To co innego niż sklejenie ze sobą dwóch nieożywionych przedmiotów. Nasza więź z Bogiem jest jak więź gałązki z krzewem winnym. Gałązka złączona jest z krzewem w sposób organiczny i ma udział w jego życiu.


Jak powinniśmy żyć po narodzeniu się na nowo?

Narodziny dziecka są wspaniałym wydarzeniem. To jednak zaledwie początek wzrostu i rozwoju niemowlęcia.

Tak samo jest z narodzeniem się na nowo — to zaledwie początek naszego chrześcijańskiego życia. Co zatem powinniśmy zrobić, gdy już to się wydarzyło?

Kiedy rodzi się dziecko, jego podstawową potrzebą jest oddychanie i jedzenie. Noworodek nie potrzebuje nauk ani podręczników na temat właściwego zachowania. Potrzebuje powietrza i pokarmu. Dopóki otrzymuje odpowiedni pokarm, samoczynnie wzrasta, bez żadnego wysiłku czy starań. Dziecko po prostu oddycha i je, i w ten sposób rośnie na wszystkich etapach życia aż do dorosłości.

Tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. Gdy już narodzimy się nowo, naszą najważniejszą potrzebą jest duchowe oddychanie i karmienie się, aby to nowe życie znajdujące się w naszym duchu mogło wzrastać. Możemy to robić za pomocą modlitwy, wzywania imienia Pańskiego i spędzania czasu w Bożym Słowie. W miarę tego, jak będziemy wzrastali, coraz bardziej będziemy wyrażali Boże życie w swoim codziennym życiu.

W artykule tym zaledwie musnęliśmy wspaniały temat: narodzenie się na nowo z Bożym życiem. Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania zawiera więcej przypisów niż te przytoczone powyżej, zwłaszcza do pierwszego rozdziału Pierwszego Listu Piotra. Jeśli mieszkasz w Polsce, zachęcamy Cię do zamówienia bezpłatnego egzemplarza (bezpłatna wysyłka), abyś mógł się z nimi zapoznać i pełniej docenić kwestię odrodzenia.

 
 


Subskrybuj naszego bloga


ZAMÓW ZA DARMO